ลัทธิของเรา: การทำงานร่วมกันอย่างแท้จริง

เข้าร่วมกับเราและจัดขึ้น

tomsoc.net คืออะไร?
Wir unterstützen weltweit Menschen in Not, bieten Hilfestellung
ในการสร้างโครงการ Eden ของตนเองและส่งเสริมความผูกพันระหว่างบุคคล
Präsentieren Sie Ihr Projekt oder Ihre Organisation. Kostenfrei und dauerhaft - in 103 Sprachen, weltweit.
เขียนในภาษาที่คุณต้องการและ tomsoc.net จะแปลให้คุณโดยอัตโนมัติ
โพสต์ความคิดเห็นและแม้แต่ข้อความของคุณทั้งหมดจะถูกแปลงเป็นภาษาของผู้อ่าน / ผู้รับ

Wie sicher ist tomsoc.net?
Unsere soziale Plattform und die kostenfreien APPS für Android und iOS brauchen keinerlei Berechtigungen
auf Ihrem Gerät, greifen also niemals auf Ihr Adressbuch, Telefon, Bildverzeichnis und/oder andere Bereiche zu.

Wie kann ich die mobile tomsoc.net APP installieren?
Öffnen Sie unsere Plattform auf https://www.tomsoc.net im Browser Ihres Smartphones oder Tablets und fügen Sie diese zu Ihrem Startbildschirm hinzu. Nun wird die APP aus Ihrem Browser als Web APP generiert und das tomsoc.net-Logo auf Ihrem Bildschirm sichtbar. Melden Sie sich einmalig an und die Anmeldedaten bleiben auf Ihrem Telefon verschlüsselt vorhanden. Fertig. Die tomsoc.net APP muss also niemals aus dem Internet herunter geladen werden. 100%ige Virensicherheit garantiert.

tomsoc.net - บล็อก

ผลงานจากผู้เขียน

ข้อความใหม่

schließen